POZIV STARIJIM OSOBAMA ZA ISKAZ INTERESA PRUŽANJA POMOĆI U KUĆI

POZIV STARIJIM OSOBAMA ZA ISKAZ INTERESA PRUŽANJA POMOĆI U KUĆI

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:100-01/20-01/01

URBROJ:2178/19-01-01-20-1

Vrbje, 14.07.2020.

 

Općina Vrbje  na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zajedno za žene“ – UP.02.1.1.13.0116 u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, dana 14. srpnja 2020. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za usluge potpore i podrške u sklopu projekta „Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

 

Općina Vrbje, u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod provodi projekt „Zajedno za žene“. Projekt je sufinancirala Europska Unija kroz Europski Socijalni Fond.

Ovaj projekt ima za cilj osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 10 nezaposlenih žena, pripadnica ciljne skupine, s područja općine Vrbje, kroz njihovo zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući za 60 najpotrebitijih korisnika. Projektom ćemo pozitivno utjecati na povećanje zapošljivosti rizičnih skupina na tržištu rada i osigurati pružanje slabo razvijene socijalne usluge na području JLS I skupine, čime ćemo doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Usluge koje će pružati zaposlene žene pripadnice ciljane skupine:

  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Tko su krajnji korisnici i kome je namijenjen ovaj poziv?

Krajnji korisnici su:

 

  • Osoba stara 65 godina ili starija;
  • Osoba mlađa od 65 godina, ali teško pokretna ili nepokretna, odnosno imam nužnu potrebu za pomoć u kućanstvu;
  • Osoba s invaliditetom;
  • Živi u samačkom kućanstvu;
  • Živi u zajedničkom kućanstvu, ali mu ukućani nisu u mogućnosti osigurati potrebnu skrb;
  • Osobe s intelektualnim teškoćama,
  • Kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi;

i koja ne ostvaruje pravo na predmetnu uslugu potpore i podrške osigurane iz sredstva Državnog proračuna ili drugog javnog izvora; u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Svakom korisniku 6 puta tijekom provedbe usluge pripada paket kućanskih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovisi o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Uloga Centra za socijalnu skrb kao partnera na projektu je:

– Centar za socijalnu skrb sudjeluje u identifikaciji korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Javni poziv će biti objavljen na internetskoj stranici Općine Vrbje, internetskoj stranici projekta i oglasnoj ploči Općine Vrbje.

Molimo sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da se jave u općinsku upravu u uredovno radno vrijeme radi prijave i više informacija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno, na brojeve telefona: 035 345 228 ili 0917288236, te putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com

Općina Vrbje u sklopu projekta prikuplja i obrađuje osobne podatke i prosljeđuje ih trećoj strani samo u svrhu za koju su prikupljeni, a sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018).

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                       Igor Jurišić

 

 

 

 

Najčitanije