Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. nabavila je komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirano sredstvima EU

Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. nabavila je komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirano sredstvima EU

Problem gospodarenja otpadom predstavlja jedan od ključnih pitanja zaštite okoliša i održivosti resursa, a kako bi se na području općina Davor, Vrbje i Nova Kapela utjecalo na povećanje svijesti o važnosti recikliranja i pravilnog odlaganja otpada tvrtka Komunalac Davor d.o.o. u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ prijavila je projekt te dobila sufinanciranje iz Kohezijskog fonda.


Tijekom studenog 2020. godine projekt je pozitivno ocjenjen te je donesena Odluka o financiranju za ovaj projektni prijedlog. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između tvrtke Komunalac Davor d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2.
Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, K.K.06.3.1.18.0047, je 1.010.000,00 kuna, a bespovratna sredstva dodijeljena projektom iznose 85% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 858.000,00 kn što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. osigurava 15% ukupno prihvatljivih troškova za ovaj projekt.

Cilj projekta je utjecati na svijest stanovništva o važnosti adekvatnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada te njegovog recikliranja, a tvrtka Komunalac Davor d.o.o. kao korisnik bespovratnih EU sredstava osigurat će trajnost projekta kroz provedbu aktivnosti pružanja javne usluge odvojenog prikupljanja otpada na području općine Davor, Vrbje i Nova Kapela. Projekt uključuje nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada zajedno sa provođenjem edukativnih i informativnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Baćanska“ na području općine Davor.


Ovaj projekt će stanovnicima općine Davor omogućiti odvajanje komunalnog otpada na kućnom pragu, edukaciju o važnosti smanjenja otpada što će u konačnici dugoročno doprinijeti ljepšem i zdravijem okolišu. Nabavom specijaliziranog komunalnog vozila zapremine utovarnog spremnika 20m3 za odvojeno prikupljanje otpada tvrtka Komunalac Davor d.o.o. izravno će doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva, a kao rezultat projekta planira se prikupiti dodatna količina od 22 tone odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i biootpada godišnje.


Za sve informacije oko prikupljanja otpada kontaktirati:
Komunalac Davor d.o.o.
Ivana Gundulića 35
35425 Davor
035 347 087

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
www.strukturnifondovi.hr

Najčitanije