Natječaj za zapošljavanje upravitelja Lokalne akcijske grupe „Zapadna Slavonija“

Natječaj za zapošljavanje upravitelja Lokalne akcijske grupe „Zapadna Slavonija“

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) „ZAPADNA SLAVONIJA“ raspisala je NATJEČAJ za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Zapadna Slavonija“.

Radni odnos za mjesto upravitelja/ice LAG-a „Zapadna Slavonija“ zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 12. veljače 2013. godine. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za razvoj grada, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška s naznakom „Prijava na natječaj za upravitelja LAG-a Zapadna Slavonija –NE OTVARATI“.

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje sukladno opisu radnog mjesta. Kandidati koji zadovolje na pismenom testiranju biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. 

 NATJEČAJ

Najčitanije