Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje

Dana 23. rujna 2010. godine s početkom u 20.00 sati održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje. Na sjednici su donešene sljedeće odluke:

- Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbje;
- Razmatranje zahtjeva poduzeća „Komunalac“ Davor glede povećanja cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada;
- Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima službenika i namještenika u Općinskoj upravi Općine Vrbje;
- Usvajanje Izvješća državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Vrbje za 2009. godinu;
- Usvajanje izvješća o ostvarenju proračuna Općine Vrbje od 01.01.2010. godine do 30.06.2010. godine.

Najčitanije