Procjena rizika od kukuruzne zlatice u Općini Vrbje

Procjena rizika od kukuruzne zlatice u Općini Vrbje

Kukuruzna zlatica je gospodarski značajan štetnik kukuruza u panonskoj nizini, pa tako i u Brodsko-posavskoj županiji. Pilot projekt praćenje populacije kukuruzne zlatice započeo je još 2010. godine kao suradnja županije sa Zavodom za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. 

Načelnik i općinsko vijeće općine Vrbje prepoznali su značaj i važnost zlatice za svoje mještane stoga su također započeli sa sustavnim praćenjem visine populacije, procjenom rizika i pojavom ekonomskih šteta na kukuruzu. Općina Vrbje pridružila se suradnji 2012. zahvaljujući rezultatima i iskustvima poljoprivredne savjetodavne službe (PSS). Informacije i dostignuća projekta koristi i savjetodavna služba u procjeni rizika i prognozi šteta od kukuruzne zlatice na području županije. 

Cilj projekta je sustavno kroz vegetacijsku sezonu pratiti visinu populacije i na osnovu podataka procijeniti rizik za ponovljenu sjetvu te utvrditi i prognozirati štete na kukuruzu u odabranim poljima na području općine.

U općini je odabrano deset polja na kojima su postavljene žute ljepljive ploče (PhAM), mamci i to po tri u sredini polja na udaljenosti 20 m jedna od druge. Proizvođači zajedno sa savjetodavcem koji su upoznati sa štetnikom obilaze svoja ili susjedova polja i utvrđuju tjedne ulove na mamcima. U svibnju mjesecu utvrđuje se brojnost ličinki na pet polja ponovljene sjetve. U srpnju se ovisno o štetama vadi korijen i utvrđuje oštećenje od ličinki. Prije berbe kukuruza procjenjuju se polegnule biljke i prinos s polja koja su u sustavu praćenja. Projekt će završiti danima polja kukuruzne zlatice u prostorijama općine na kojem će biti prezentirani rezultati, dati prijedlozi i očekivanja za sljedeću vegetaciju na području Brodsko-posavske županije. 

Trenutni rezultati na području općine Vrbje pokazuju da se visina populacije zlatice u odnosu na druge općine županije nije značajno povećala. Dobra vijest je ta da niti jedno polje na kojem je zlatica praćena nije ugroženo od ovog štetnika u slučaju ponovljene sjetve. Većih polijeganja kukuruza zbog oštećivanja korijena nije bilo. Rezultati praćenja zlatice, procjena rizika i prognoza šteta za općinu i županiju u sljedećoj vegetacijskoj sezoni bit će dostupna krajem listopada na službenim stranicama PSS i na oglasnoj ploči.

Zahvaljujemo se na suradnji proizvođačima koji su se pridružili u aktivnostima u mjestima Zapolje (Milan Bijelić i Matijević Zoran), Bodovaljci (Bošnjak Željko), Vrbje (Josip Petrović, Slavko Vlaović i Stjepan Tomašić), Sičice (Matija Pavić i Luka Štivičić), Mačkovac (Bakić Stjepan) i Dolina (Stipančević Stjepan). 

dr. sc..Tomislav Kos
dipl. ing Marijana Milušić

 

Najčitanije