Mobilno reciklažno dvorište

Sortiranje otpada

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

www.strukturnifondovi.hr

Najčitanije