Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Vrbje“ KK.06.3.1.16.0080
Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. nabavila je komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirano sredstvima EU

Najčitanije