PROVEDBA PROJEKTA „SAVLADAJ PREPREKE: OSNAŽI SE I OSTVARI NA TRŽIŠTU RADA“
Partnerstvo na projektu “Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada
ZAJEDNO ZA ŽENE- ZAPOČELE EDUKACIJE

Najčitanije