OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU  REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

OBAVIJEST

o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbje

 

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbje  s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 14.7.2023.g. do 28.7.2023.g., svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Vrbje, Kralja Tomislava 4, Vrbje  i na web stranici Općine Vrbje www.vrbje.hr

Prigovori na prijedlog Programa primaju se u obliku pisanog zahtjeva, osobno ili putem pošte zaključno sa 28.07.2023.godine do 14,00 sati  u općinski ured Općine Vrbje ili na email općine Vrbje:  opcina-vrbje@sb.t-com.hr

 

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  Hrvatske na području Općine Vrbje koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenja Javnog uvida neće se uzeti u razmatranje .

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči Općine Vrbje, javnom glasilu i na web stranici Općine Vrbje www.vrbje.hr

Obavijest o javnom uvidu (2).pdf

Obrazac za savjetovanje.docx

PRPZ_Općina_Vrbje_tekstualni dio.docx

PK_Općina Vrbje.pdf

TABLICA V1.xlsx

 

Najčitanije