OBAVIJEST O ODVOZU MIJEŠANOG OTPADA NA NERADNI DAN - DAN DRŽAVNOSTI

OBAVIJEST O ODVOZU MIJEŠANOG OTPADA NA NERADNI DAN - DAN DRŽAVNOSTI

KOMUNALAC  DAVOR  d.o.o.  

Ivana Gundulića 35 

35425 Davor  

OIB: 65665226983

Tel:035/347-087

fax: 035/347-960

 

info@komunalac-davor.hr  

www.komunalac-davor.hr

           

 

 

 

OBAVIJEST

Zbog neradnog dana 30.05.2023. (Dan državnosti – utorak), odvoz miješanog komunalnog otpada će se prebaciti na 31.05.2023. (srijeda) za mjesta: 

  • Općina Vrbje
  • Pavlovci
  • Donji Lipovac
  • Srednji Lipovac
  • Gornji Lipovac

Dodatne informacije/kontakt: Tel: 035/347-087

Hvala na razumijevanju KOMUNALAC DAVOR d.o.o.

Najčitanije