PROVEDBA PROJEKTA IZMJENA JAVNE RASVJETE U NASELJU BODOVALJCI

PROVEDBA PROJEKTA IZMJENA JAVNE RASVJETE U NASELJU BODOVALJCI

PROVEDBA PROJEKTA „IZMJENA JAVNE RASVJETE U NASELJU BODOVALJCI“

 

 

Općina Vrbje  potpisala je ugovor sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o sufinanciranju projekta „Izmjena javne rasvjete u naselju Bodovaljci“ u iznosu 100.000,00 kuna.

Ukupni troškovi projekta su 356.375,00 kuna.

Ovo je jedan od brojnih projekata koji je Općina Vrbje provela , a u čijem sufinanciranju je sudjelovalo i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

  Općinski načelnik se zahvaljuje  na dosadašnjoj  uspješnoj suradnji, te se nada  da će se i u buduće uspješno provoditi  novi projekti na zadovoljstvo  i općine i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ovim projektom osigurana je veća razine sigurnosti u cestovnom prometu na opće zadovoljstvo mještana Bodovaljci.

 

Najčitanije