JAVNIPOZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU ZAJEDNO ZA ŽENE - FAZA II NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

JAVNIPOZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU ZAJEDNO ZA ŽENE - FAZA II NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

           

Općina Vrbje

Kralja Tomislava, 35423 Vrbje

Vrbje, 29. lipnja 2020.

Općina Vrbje  na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zajedno za žene“ – UP.02.1.1.13.0116 u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, dana 29. lipnja 2020. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU

„Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II

NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

Pozivaju se ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

- pripadnice ciljne skupine (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice...)

- s prebivalištem u općini Vrbje.

Vrijeme trajanja projekta je 16 mjeseci, a uključuje edukaciju za zanimanje gerontodomaćice i Ugovor o radu u trajanju od jedne godine (12 mjeseci).

 

 

Opis poslova:

• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Sve zainteresirane žene molimo da se jave osobnim dolaskom u ured Općine Vrbje (Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje ili putem e-mail adrese: esf.vrbje@gmail.com do 9. srpnja 2020. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

1.      Zamolbu podnositelja prijave

2.      Životopis podnositelja prijave

3.      Presliku osobne iskaznice

4.      Presliku svjedodžbe o završenoj školi

5.      Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)

6.      Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

7.      Dokaz pripadnosti ciljnoj skupini

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu.

Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene osobnim kontaktom.

Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Općine Vrbje i oglasnoj ploči Općine Vrbje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno, na broj telefona: 0917288236 ili putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                  Igor Jurišić

                                                                                                                     

                                                                                                                KLASA:112-03/20-01/01

                                                                                                               URBROJ:2178/19-01-01-20-1

 

 

 

 

Najčitanije