Donacija područnoj školi u Dolini

Donacija područnoj školi u Dolini

Protekli tjedan Općina Vrbje donirala je područnoj školi u Dolini tatami za potrebe tjelesno-zdravstvene kulture. Naime, kako u područnoj školi u Dolini nemaju sportsku dvoranu, satovi tjelesno–zdravstvene kulture, u zimskim mjesecima, održavaju se u učionici.

Kako Općina Vrbje nastoji za sve svoje male stanovnike osigurati što kvalitetnije uvijete za vrijeme boravka u školi, za polaznike od 1. do 3. razreda područne škole u Dolini osigurala je strunjače sa slovima i brojkama na radost svih učenika, te njihove učiteljice.

Najčitanije