Provedba elaborata za cestu Dolina – Mačkovac

Provedba elaborata za cestu Dolina – Mačkovac

Danas, petak 14. listopad, u prostorijama Općine Vrbje biti će upriličena provedba elaborata za cestu Dolina – Mačkovac, odnosno biti će potpisivani darovni ugovori s fizičkim osobama koji su trenutno u vlasništvu čestica preko kojih prolazi dionica spomenute ceste.

Za navedenu, neasfaltiranu cestu u dužini 1260 metara, investitor Županijska uprava za ceste proveo je natječaj za izradu projektne dokumentacije nakon čega je izdana lokacijska dozvola. Nakon rješavanja spomenutih imovinsko pravnih odnosa može se očekivati građevinska dozvola, te realizacija cjelokupnog projekta.

Najčitanije